Święto szkoły oraz zebrania z rodzicami

Dnia 31 marca 2022 r. o godz. 16:30 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie serdecznie zapraszają na ŚWIĘTO SZKOŁY, które odbędzie się po zebraniach o godz. 17.30 w auli szkoły.

W programie:
* powitanie gości przez Dyrektora szkoły
* program artystyczny – koncert
* słodki poczęstunek

ZAPRASZAMY